NEORG | Branding Partners
NEORG | Branding Partners tancar
NEORG | Branding Partners NEORG | Branding Partners
Space Pools

Rebranding Space Pools

descobreix més
projectes

Nova identitat corporativa i visual elegant que eleva a la marca a un nivell superior

Briefing. El fabricant de piscines monobloc Space Pools fa un reposicionament de la seva marca i un rebranding per tal de fer-la competitiva al mercat francès, on opera principalment.
Resolució. L'equip de Neorg ha treballat la nova estratègia de posicionament de la marca en base a la seva oferta de mercat, els seus competidors i el target per poder operar sota una promesa que situï la marca al top of mind del consumidor potencial. Definit el posicionament, s'ha desenvolupat l'estratègia integral de branding, definint la seva identitat corporativa i renovant la identitat visual de la marca, amb un nou logo i sistema visual elegant i que eleva la marca a un nivell superior.
Resultats. Space Pools es reconeix a dia d'avui com el fabricant de piscines monobloc d'alta qualitat amb el major catàleg del mercat i múltiples opcions de personalització. Sota els valors de la innovació, la qualitat, l'estètica i la creativitat, es converteix en un partner per aquells consumidors creatius i exigents que busquen la seva piscina prefabricada ideal, amb totes les garanties de qualitat i durabilitat gràcies a un sistema de fabricació propi. Space Pools és qualitat i disseny, amb Space Pools tothom pot trobar la seva piscina ideal.
Space Pools
veure tots els projectes
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!

NEORG · Branding Partners