Grup Ros, Arquitectura de marca | Neorg
NEORG | Branding Partners

Arquitectura de marca, Grup Ros

BRIEFING

L’encàrrec del client era millorar el posicionament de Grup Ros i de les seves empreses creant una imatge corporativa unificada capaç d’identificar la varietat de serveis que ofereix el grup a través de les seves empreses i marques. L’objectiu principal del projecte era revaloritzar la marca mare Grup Ros per a representar les diferents línies de negoci de l’empresa.

RESOLUCIÓ

Després d’una anàlisi prèvia del grup i amb l’objectiu d’enfortir la marca mare de la companyia, es va dissenyar una nova arquitectura de marca on es presentava a Grup Ros com a marca única aconseguint així revaloritzar la marca i augmentar-ne la diferenciació respecte a la competència, buscant una clara avantatge competitiva. Grup Ros treballa sota una arquitectura monolítica i marca mixta, identificant cada línia de negoci sota una mateixa marca i creant submarques pròpies que pengen de la línia de “Marques pròpies”.

RESULTATS

Aquesta nova arquitectura de marca ens va permetre treballar també en una evolució de la imatge corporativa de la marca que ja s’està implementant amb èxit en totes les seves línies i formats.

Subscriu-te al nostre newsletter

En subscriure’t autoritzes l’empresa Neorg perquè et comuniqui informació sobre els seus serveis i novetats, podent revocar aquest consentiment en qualsevol moment. Neorg no comunicarà les teves dades a altres persones i podràs exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació. Més informació aquí.
Neorg

Neorg