Revista Repaint Reporter de PPG

BRIEFING

L’encàrrec del fabricant de pintures i vernissos PPG va ser crear una revista anual destinada al seu públic final amb contingut innovador sobre el sector automobilístic i que donés a conèixer totes les novetats de PPG al mercat, a banda d’oferir altres continguts rellevants pel públic final.

RESOLUCIÓ

Disseny, edició i maquetació de la revista anual de la marca. Durant la seva creació ens vam posar com a premissa principal buscar l’espectacularitat gràfica a cada secció, creant així una revista visual, amb contingut interessant i no caduc, que permetés realitzar una sèrie col·leccionable any rere any.

RESULTATS

La primera edició de la revista Repaint reporter es va distribuir pel mercat europeu, americà i asiàtic en format físic i digital amb un primer volum que va ser rebut amb èxit pels clients de la marca.