Estratègia Integral de Branding, Montjuïc Girona International School

BRIEFING

Montjuïc Girona International School és una escola privada mixta ubicada a Girona que treballa per oferir un concepte de docència amb un estil propi. Després de diversos anys d’activitat necessitava dotar la seva marca d’una entitat pròpia diferenciada que li permetés trobar el seu lloc en el mercat.

RESOLUCIÓ

Neorg va desenvolupar el nou pla de branding de la marca, analitzant primerament la competència directa i els seus atributs per trobar un espai en el mercat que pugués ser ocupat per Montjuïc Girona International School. Es va definir un nou posicionament, un nou naming, un eslògan principal i el futur key visual de la marca.

RESULTATS

Actualment, la marca disposa d’una identitat i una imatge pròpia associada a la competitivitat, un pla pedagògic sòlid i una atenció personalitzada dels seus alumnes i pares. A l’estratègia de posicionament s’hi van sumar diverses accions per incrementar la notorietat de la marca i fidelitzar els clients actuals.