Disseny Gràfic, Piscines Mon de Pra

BRIEFING

Mon de Pra és una important empresa estatal fabricant de piscines monobloc que destaquen per la seva qualitat i disseny. L’excel·lència en el servei i la recerca constant d’innovació l’han convertit en un referent europeu. La presentació de les seves piscines de forma atractiva s’ha d’aconseguir amb una bona imatge del producte, per una banda, i una localització excepcional que converteixin el producte en un aspiracional.

 RESOLUCIÓ

Neorg realitza per a piscines Mon de Pra una tasca de disseny gràfic creant, a través de la tècnica del mate painting, escenaris aspiracionals adequats a les característiques i públic de cada producte. Partint d’una fotografia real de la piscina per una banda i dels escenaris per una altra, es realitzen les integracions obtenint resultats 100% realistes.

RESULTATS

Els fotomutatges són utilitzats en les peces publicitàries de la marca, catàlegs, pàgina web, i altres suports de comunicació.