Anunci Publicitari Gràfic Vies Verdes

BRIEFING

Comunicar i i destacar la  singularitat del recorregut de les Vies Verdes de Girona: el contrast del paisatge (mar, muntanya, pla, pobles…), la diversitat d’usuaris (família, parelles, amics, esportistes) i la varietat d’activitats que s’hi poden realitzar (senderisme, ciclisme turístic, ciclisme esportiu).

RESOLUCIÓ

S’ha desenvolupat l’anunci mitjançant  la tècnica del “collage”, fet que ens permet plasmar tots els inputs demanats integrant-los en la imatge d’una forma atractiva i creant un petit “món” on l’espectador pot percebre la bellesa i naturalesa d’aquest itinerari i identificar o conèixer indrets característics del territori.